Vaktliste jegertrening/oppskyting 2011

Vaktliste:/minebilder/2011 vaktliste revidert.doc


MEDLEMSINFORMASJON

Dette er fortrinsvis ei side for medlemene i skyttarlaget. Men sida er open for alle. Det blir informasjon som vedkjem medlemer først og fremst, men samtidig også for å lokka til seg nye medlemer ved å visa at vi har ein god del interessante aktivitetar. Her kjem info om feks. - jegerprøve etc. - kjøp og salg - arkiverte medldingar/skriv - diverse skriv og møtereferat - info om korleis bli medlem + + Viser noen eksempler....